Một vài kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trên chứng từ kế toán thực tế

Để có thể làm tốt được công việc của một người kế toán tổng hợp thì ngoài kiến thức chuyên môn bạn còn cần có một  kỹ năng tổng hợp tốt, tức là cái gì liên quan đến công việc của người kế toán bạn cũng cần phải biết. Sau đây cong ty dao tao ke toan thuc te BMI sẽ chia sẻ tới các bạn một vài kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế.

Để có thể làm tốt được công việc của một người kế toán tổng hợp thì ngoài kiến thức chuyên môn bạn còn cần có một  kỹ năng tổng hợp tốt, tức là cái gì liên quan đến công việc của người kế toán bạn cũng cần phải biết từ lên sổ sách, làm báo cáo thuế, xử lý hóa đơn chứng từ … đến lập báo cáo tài chính, bạn đều phải nắm rõ và làm thành thạo. Tuy nhiên để đạt tới trình độ này bạn phải là người đi làm lâu năm đúc kết được nhiều kinh nghiệm mới có thể thành thạo hết vì công việc kế toán không phải là đơn giản. Vậy đối với những bạn sinh viên mới ra trường hoặc mới đi làm thì phải làm thế nào. Sau đây trung tâm đào tạo kế toán thực tế sẽ chia sẻ tới các bạn một vài kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế.
 
Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế
 

Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế

 
1. Quản lý về mặt kế toán: Cần hạch toán đúng, đủ và kịp thời các chứng từ, hóa đơn phải hợp pháp. Lập báo cáo hàng tháng, theo dõi các khoản chi phí trích trước, chờ phân bổ. Đảm bảo báo cáo kịp thời, đúng thời hạn.
 
2. Quản lý về mặt hàng tồn kho: Làm đối chiếu hàng tồn kho giữa thực tế và sổ sách. Làm việc với thủ kho để xác định chênh lệch nếu có, và tìm nguyên nhân cũng như xử lý.
 
3. Kiểm tra giá thành: làm việc với kế toán giá thành để phân tích giá thành sản phẩm. Kiểm tra và phân bổ chi phí trong kỳ.
 
4. Theo dõi tài sản cố định: Theo dõi các khoản trích khấu hao TSCĐ, mua sắm và thanh lý.
 
5. Lập ngân sách: Tham gia lập ngân sách cho công ty.
 
6. Lập các loại báo cáo thuế và thống kê theo quy định.
 
7. Hàng tháng hạch toán vào phần mềm kế toán trước rồi sau đó mới cất dữ liệu ra HTKK và so sánh số thuế được khấu trừ hay phải nộp của các tháng, kiểm tra xem có trùng HTKK và Phần mềm hạch toán có trùng với nhau hay không? Nếu không bạn đang HT sai thuế hoặc kê khai sai và phải chỉnh lại cho đúng trước khi nộp tờ khai kế toán thuế.
 
8. Lưu ý tiền lương trên chỉ tiêu 334 phải khớp với quyết toán thuế TNCN, nghĩa là tổng lương phải trả cho cán bộ công nhân viên phải khớp với tổng hợp lương từng cá nhân lên quyết toán thuế TNCN cuối năm.
 
Kế toán tổng hợp cần có những kinh nghiệm gì
 

Kế toán thực tế online cần có những kinh nghiệm gì

 
9. Khi lập bảng cân đối số phát sinh cần biết cách cân đối chi phí hợp lý như chi phí tiền lương so với doanh thu, chi phí tiếp khách trên tổng chi phí, chi phí khác…
 
10. Các vấn đề như hàng tồn kho cần cân đối chi tiết phải giống tổng hợp không được lệch. Một vấn đề về hàng tồn kho các bạn thường sai đó là xuất hàng ra bán trước ngày nhập hàng mà không xử lý khi hạch toán dẫn tới sai báo cáo hàng tồn kho cuối kỳ. Giá trị còn mà số lượng đã hết. làm sai báo cáo tài chính
 
11. Tương tự bạn cần xử lý các vấn đề về công cụ dụng cụ so với bảng trích phân bổ công cụ dụng cụ
 
12. Tương tự bạn cần xử lý các vấn đề về tài sản cố định so với bảng trích khấu hao tài sản cố định.
 
13. Kinh nghiệm quyết toán thuế:  Một khóa học kế toán thực tế giỏi phải biết trước khi lập báo cáo tài chính cần phải lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trước để so sánh chênh lệch số thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm so với các quý khác.  Sau đó mới tạo bút toán xử lý chênh lệch thuế TNDN,  kết chuyển lại mới lập báo cáo tài chính.
 
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp tại BMI
 

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp tại BMI

 
14. Biết cách cân đối mọi vấn đề trên báo cáo như : Thuế, chi phí, lợi nhuận… mỗi hàng tháng thì khi đến cuối năm bạn sẽ không vất vả trong việc lập báo cáo tài chính. Đây là kinh nghiệm kế toán thực tế dành cho các bạn kế toán muốn làm nhiều công ty một lúc còn tùy vào mỗi công ty để có 1 hướng làm cụ thể hơn nữa. Nếu các bạn chưa nắm rõ có thể tham gia một khóa học kế toán thực tế thuc hanh tong hop tại BMI.
 
 
Đăng ký khóa học
Hotline : 0918378890
Họ tên:(*) Số ĐT:(*) Email:(*) Địa chỉ:(*) Khóa:(*) Nơi học:(*) Mã xác nhận:(*)
captcha
Hỗ trợ trực tuyến
  • Cở sở gò vấp
    (028)22609696
  • Cơ sở quận 3
    (028)22609988
Đăng ký khóa học