KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP

Giới thiệu khoá học

Tổng quan về kiểm toán nội bộ - Tổng quan về rủi ro, kiểm toán viên nội bộ và môi trường kiểm toán tại Việt Nam - Chân dung kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp - Chuẩn mực kiểm toán nội bộ.Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ - Chiến lược, kế hoạch , chương trình kiểm toán nội bộ, hồ sơ kiểm toán nội bộ.Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.Thuế dành cho doanh nghiệp.Hệ thống kiểm toán nội bộ. Quy trình kiểm toán nội bộ - Lập kế hoạch và tổ chức kiểm toán nội bộ - Chỉ đạo kiểm soát các hoạt động kiểm toán nội bộ - Lập báo cáo kiểm toán nội bộ. @ Bằng chứng kiểm toán nội bộ.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

*****

KHÓA HỌC: KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ 

 

*Nội dung:

@ Tổng quan về kiểm toán nội bộ - Tổng quan về rủi ro, kiểm soát và môi trường kiểm toán tại Việt Nam - Chân dung kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp - Chuẩn mực kiểm toán nội bộ.

@ Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ - Chiến lược, kế hoạch , chương trình kiểm toán nội bộ, hồ sơ kiểm toán nội bộ. @ Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

@ Thuế dành cho doanh nghiệp.

@ Hệ thống kiểm toán nội bộ.

@ Quy trình kiểm toán nội bộ - Lập kế hoạch và tổ chức kiểm toán nội bộ - Chỉ đạo kiểm soát các hoạt động kiểm toán nội bộ - Lập báo cáo kiểm toán nội bộ.

@ Bằng chứng kiểm toán nội bộ.

@ Chương trình kiểm toán liên quan đến các hoạt động cụ thể - Quản lý tài chính - Thuế - Nhân sự - Hoạt động mua hàng bán hàng và quản lý công nợ - Hoạt động sản xuất kiểm kho - Mua sắm sử dụng tài sản cố định trang thiết bị - Kiểm toán ngân hàng - Kiểm toán các hoạt động quan hệ quốc tế, liên kết sát nhập, mua bán doanh nghiệp.

@ Những thông tin mới nhất về kiểm toán nội bộ thế giới.

@ Thiết kế và kiểm soát hệ thống thông tin.

 

*Thời gian học: 2 tháng

 

 

 

 

 

Đăng ký khóa học
Hotline : 0918378890
Họ tên:(*) Số ĐT:(*) Email:(*) Địa chỉ:(*) Khóa:(*) Nơi học:(*) Mã xác nhận:(*)
captcha
Đăng ký khóa học
Hotline : 0918378890
Họ tên:(*) Số ĐT:(*) Email:(*) Địa chỉ:(*) Khóa:(*) Nơi học:(*) Mã xác nhận:(*)
captcha
Hỗ trợ trực tuyến
  • Cở sở gò vấp
    (028)22609696
  • Cơ sở quận 3
    (028)22609988
Đăng ký khóa học