Điều kiện để được bổ nhiệm trở thành kế toán trưởng

Có rất nhiều bạn kế toán khi đến lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp của chúng tôi thường thắc mắc về điều kiện được cấp chứng chỉ kế toán trưởng, và nếu trường hợp không có chứng chỉ kế toán trưởng thì có được bổ nhiệm kế toán trưởng hay không ? hoặc có được ký tên vào chức danh kế toán trưởng không? Sau đây BMI sẽ giúp các bạn làm rõ các vấn đề thắc mắc trên, mời các bạn cùng theo dõi.

Có rất nhiều bạn kế toán khi đến trường đại học đào tạo kế toán của chúng tôi thường thắc mắc về điều kiện được cấp chứng chỉ kế toán trưởng, và nếu trường hợp không có chứng chỉ kế toán trưởng thì có được bổ nhiệm ke toan truong hay không ? hoặc có được ký tên vào chức danh kế toán trưởng tphcm không? Sau đây BMI sẽ giúp các bạn làm rõ các vấn đề thắc mắc trên, mời các bạn cùng theo dõi.
 
Điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp
 

Điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

 
1. Điều kiện để học lớp chứng chỉ ke toan truong tphcm
 
Tại Điều 2 Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng quy định:
 
“(1) Người Việt Nam tham dự khóa học kế toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn sau:
a/ Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, chấp hành đúng pháp luật;
 
b/ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:
 
- Đối với những người học đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán phải có tối thiểu 2 năm trở lên kể từ ngày tốt nghiệp
 
- Đối với trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán thì cần tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp.
 
 c/ Học viên tham gia khóa học cần nộp đơn xin học có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác và bản photo công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán”.
 
2. Bổ nhiệm kế toán trưởng tphcm
 
Theo khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán quy định: “Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng”. Vì vậy trường hợp kế toán viên chưa có chứng chỉ khóa học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp theo quy định thì chưa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng.
 
Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng
 

Quy định bổ nhiệm kế toán trưởng

 
3. Bổ nhiệm trưởng phòng kế toán và thay thế chức danh kế toán trưởng trên chứng từ kế toán
 
Theo Mục 2 Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định:
“Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền bố trí ngay kế toán trưởng mới. Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng. Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó bố trí người làm kế toán trưởng”.
 
Khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng tại BMI
 

Khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng tại BMI

 
Chính vì vậy nếu kế toán viên chưa có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng thì không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm làm kế toán trưởng .Tuy nhiên kế toán viên có thể được bổ nhiệm làm người phụ trách kế toán (trong thời hạn tối đa là một năm tài chính). Trong thời gian đó, kế toán viên cần tham dự ngay khóa học kế toán trưởng (có đủ tiêu chuẩn) để có Chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng. Khi hết thời hạn được bổ nhiệm làm người phụ trách kế toán như nêu trên thì kế toán viên mới có thể được chính thức bổ nhiệm làm kế toán trưởng và thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn của kế toán trưởng theo quy định.
 
 
Đăng ký khóa học
Hotline : 0918378890
Họ tên:(*) Số ĐT:(*) Email:(*) Địa chỉ:(*) Khóa:(*) Nơi học:(*) Mã xác nhận:(*)
captcha
Hỗ trợ trực tuyến
  • Cở sở gò vấp
    (028)22609696
  • Cơ sở quận 3
    (028)22609988
Đăng ký khóa học