Lịch khai giảng

KHAI GIẢNG CƠ SỞ QUẬN 3 VÀ GÒ VẤP
CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM CẤP CHỨNG CHỈ TRỰC TIẾP CHỨ KHÔNG PHẢI DO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CẤP NÊN TRÊN CHỨNG CHỈ CÓ CON DẤU CỦA CHÌM VÀ DẤU NỔI CỦA ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGÀY KHAI GIẢNG QUẬN 3: 15/03/2021 (Lớp 246)

                                               16/03/2021 (Lớp 357)

NGÀY KHAI GIẢNG GÒ VẤP:  

 

Giảm 20% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng.
Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng.

 

CHIÊU SINH ĐÀO TẠO:

Lớp Khai Giảng

Thời Gian Học

Học phí

Đã Giảm 

20% - 30%

Học Phí / Khóa (VNĐ)

Chưa giảm

 Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp & Khai Báo Thuế

4 tháng

=>1.600.000 =>1.400.000

2.000.000

 Kế Toán Trưởng (Cấp theo quy định Bộ Tài Chính )

3 tháng

=>1.120.000

=> 980.000

1.400.000

 Khai Báo Thuế Chuyên Nghiệp

1 tháng

=>560.000

=> 490.000

700.000

 Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan 

3 tháng

=>1.200.000

=>1.050.000

1.500.000

 Quản Trị Nhân Sự

2,5 tháng

=>1.120.000

=> 980.000

1.400.000

 Chuyên Viên Quản Trị Kinh Doanh 

4 tháng

=>1.280.000 =>1.120.000

1.600.000

 Nghiệp vụ thư ký & Quản Trị Văn Phòng

3 tháng

=>1.200.000

=>1.050.000

1.500.000

 Kế Toán Tin Học 

6 tháng

=>1.600.000

=> .400.000

2.000.000

 Tài Chính Ngân Hàng Hiện Đại.

3 tháng

=>1.440.000

=>1.260.000

1.800.000

  Kiểm soát nội bộ 

2 tuần

=>1.120.000

=> 980.000

1.400.000

 Kế toán thực hành thực tế - Khai Báo Thuế Trên Phần Mềm và Chứng Từ Thực Tế

2 tháng

=>1.760.000

=>1.540.000

2.200.000

*Lưu ý: Học phí trên không bao gồm tài liệu và chứng chỉ.

CHỨNG CHỈ: Do Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh cấp 

 

-----------------
Thời gian học: học tối 2,4,6 từ 18h00-20h30
Thời gian ghi danh: Chiều: 17h00 - 20h30

Liên hệ ghi danh: 

Mobile: 0918378890

ĐT: (028) 22609988 (Quận 3)  (028) 22609696 (Gò Vấp)

Xem sơ đồ địa điểm học quận 3: Xem sơ đồ CƠ SỞ QUẬN 3

Xem sơ đồ địa điểm học quận Gò Vấp: Xem sơ đồ CƠ SỞ QUẬN Gò Vấp

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI CỞ SỞ QUẬN 3 và GÒ VẤP

Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế (Xuất Nhập Khẩu hải quan)

Kế toán trưởng

Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế

Khai báo thuế 

Kế toán thực hành thực tế (Thực hành sổ sách và lập báo cáo tài chính)

Thực hành kế toán trên máy tính 

 Chuyên viên tài chính ngân hàng 

Thực hành kế toán trên máy tính

Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng

Khóa học kiểm soát nội bộ 

Đăng ký khóa học