Các thông báo

Thông báo nghỉ lễ: 

Quận 3 & Gò vấp

1. Nghỉ lễ giổ tổ Hùng Vương 2019 : 13-14-15/04/2019

2. Nghỉ lễ 30/04/& QTLĐ 1/5/2019: từ 27/04/2019 -01/05/2019 ngày 02/05/2019 học viên đi học bình thường

Trân trọng

Đăng ký khóa học