CƠ SỞ VŨNG TÀU | BMI.EDU.VN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH 

VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHIÊU SINH ĐÀO TẠO

TỔNG KHAI GIẢNG  

GHI DANH TRƯỚC GIẢM 10% Học phí

Ghi danh và học tại: TRƯỜNG CĐ DU LỊCH VŨNG TÀU

 459 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 7, TP VŨNG TÀU

Liên hệ ghi danh giờ hành chính tại Phòng kế toán cổng sau của trường CĐDL

Giảng viên: 100% từ Tp.HCM, chứng chỉ Đại học kinh tế Tphcm cấp

Điện thoại liên hệ: 0918.378.890

*Học tối thứ 7(18h-20h30), Sáng chủ nhật(8-11h) và chiều chủ nhật(13h-16h)

 

* CÁC KHÓA SẮP KHAI GIẢNG:

I KHÓA: CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH. 

II.KHÓA: XUẤT NHẬP KHẨU – HẢI QUAN (KINH DOANH QUỐC TẾ)

III.KHÓA: NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG.

IV.KHÓA:  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP.

V.KHÓA:  KIỂM SOÁT NỘI BỘ.

VI.KHÓA: KẾ TOÁN TRƯỞNG.

VII.KHÓA: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP & KHAI BÁO THUẾ.

VIII. KHÓA: KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP.

IX. KHÓA: KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ

 

*CHỨNG CHỈ MẪU CÁC KHÓA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM:

 

* CHI TIẾT CÁC KHÓA HỌC :

I KHÓA: CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH.

Nội dung:

@ Chiến lược và chính sách kinh doanh. @ Quản trị tài chính doanh nghiệp. @ Quản trị nguồn nhân lực - khoa học quản lý . @ Nghệ thuật lãnh đạo và thương lượng đàm phán trong kinh doanh. @ Luật thương mại. @ Phát triển văn hóa doanh nghiệp - xử lý xung đột. @ Quản trị Marketing.

Thời gian học: 4 tháng   –    Học phí trọn khoá: 2.500.000 Đồng.

 

II.KHÓA: XUẤT NHẬP KHẨU – HẢI QUAN (KINH DOANH QUỐC TẾ)

Nội dung:

@Thực hành soạn thảo một hợp đồng xuất nhập khẩu. @Thanh toán quốc tế, cách thức mở L/C – TTR (điều kiện thương mại quốc tế: FOB-CIF…Giới thiệu  incoterms - mới nhất của phòng thương mại quốc tế). @Đàm phán và giao dịch trong kinh doanh xuất nhập khẩu- hải quan. @Vận tải và giao nhận trong xuất nhập khẩu @Hướng dẫn lập tờ khai hải quan, thuế xuất nhập khẩu,hải quan điện tử. @ Luật thương mại.

Thời gian học: 3 tháng  –     Học phí trọn khoá: 2.000.000 Đồng.

 

III.KHÓA: NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG.

Nội dung:

@Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng (điện thoại-tiếp khách-tổ chức các buổi hội nghị-quản lý và lưu trữ hồ sơ)- kinh nghiệm nghề thư ký. @ Nghệ thuật và tâm lý giao tiếp. @ Các vấn đề về lễ tân. @Trang phục, trang điểm công sở @Quản trị nguồn nhân lực - kỹ thuật phỏng vấn và dự tuyển.@Phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Thời gian học: 3 tháng  –   Học phí trọn khoá: 2.000.000 Đồng.

 

IV.KHÓA:  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP.

Nội dung :

@.Luật lao động.@Quản trị nhân sự hiện đại (Tuyển dụng nhân sự – yếu tố quyết định sự thành công của quản trị nhân sự. @Xác định nhu cầu, chiến lược nguồn nhân lực– Sự khởi đầu quan trọng trong công tác QTNS. @ Bố trí công việc.@ Đánh giá nhân sự–mấu chốt để quản trị nhân sự.) @ Đào tạo và phát triển nhân viên - điều kiện tiên quyết để giúp DN phát triển.@ Phát triển hệ thống Lương-Thưởng- Chế độ phúc lợi – vấn đề cốt lõi trong quản trị nhân sự.@ Phát triển văn hóa doanh nghiệp @Tâm lý quản lý –Nghệ thuât lãnh đạo- xử lý xung đột.@ Chế độ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian học: 2,5 tháng   –   Học phí trọn khoá: 2.500.000 Đồng

 

V.KHÓA:  KIỂM SOÁT NỘI BỘ.

 Nội dung :

@ Giới thiệu báo cáo COSO, gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận, khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO và xây dựng quy trình kiểm soát các chu trình kinh doanh cơ bản. @ Tổng quan về kiểm soát nội bộ @ Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận @ Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO @ Kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu như mua hang , bán hang , tiền lương ,tiền , tài sản cố định …

Thời gian học: 2 Tuần   –   Học phí trọn khoá: 1.500.000 Đồng

 

VI. KHÓA : KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Điều kiện:

- Tốt nghiệp trung cấp , cao đẳng , đại học khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

- Có thâm niên công tác kế toán từ 2 năm đối với đại học và 3 năm đối với trung cấp cao đẳng

*Nội dung:

Đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định của ĐHKT

Thời gian học: 3 tháng   –    Học phí trọn khoá: 2.500.000 Đồng.

 

VII.KHÓA: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP & KHAI BÁO THUẾ.

Nội dung:

@ Nguyên lý kế toán. @Kế toán tài chính doanh nghiệp: KT tiền lương – KT tài sản cố định – KT chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm – KT thuế GTGT – KT nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ – KT thành phẩm và doanh thu - KT kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh – KT thuế thu nhập DN@.Báo cáo tài chính: Bảng cân đối KT – kết quả sản xuất KD –Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. @ Hướng dẫn thực hành khai báo thuế để nộp cơ quan thuế hàng kỳ: Giới thiệu các luật thuế trong DN-hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT – Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập DN, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân.Học viên được học trên bộ chứng từ thực.

Thời gian học:  4 tháng –    Học phí trọn khoá: 2.000.000 Đồng.

 

VIII. KHÓA: KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP.

Nội Dung:

@Tổng quan về thuế @ Lập hồ sơ chứng từ khai thuế @Thực hiện hóa đơn và chứng từ trong kinh doanh & khai báo thuế. @Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT, Thuế thu nhập DN, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế XNK, Thuế thu nhập cá nhân…@Quyết toán thuế cuối năm@ Hoàn thuế GTGT@ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn…Hướng dẫn khai thuế trên phần mềm HTKK và trên chứng từ thực tế.

Thời gian học: 1 tháng   –    Học phí trọn khóa:  1.000.000 Đồng.

 

IX. KHÓA: KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ.

(GHI SỔ KẾ TOÁN & LẬP BCTC HỌC TRÊN MÁY TÍNH PHẦN MỀM MISA)

*Mục tiêu:

Đào tạo một người mới chỉ được học kế toán trên lý thuyết trở thành người làm việc thành thạo và độc lập trong công việc sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Có thể hội nhập ngay vào đơn vị kế toán nào.

*Điều kiện:

Học viên đã có kiến thức cơ bản về kế toán ( đã qua khóa học về kế toán ngắn hạn hoặc dài hạn như Sơ cấp, Trung học chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học...)

*Nội dung:

Thực hiện các công việc kế toán phát sinh từ khi doanh nghiệp mới bắt đầu công việc kế toán đến khi làm được các báo cáo tài chính.- Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết .- Học viên được học trên bộ chứng từ THỰC TẾ với những tình huống phát sinh thực tế tại doanh nghiệp, thực hành kỹ năng của một kế toán tổng hợp, được học với giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong điều hành bộ máy kế toán tại doanh nghiệp.- Mỗi học viên sẽ được sử dụng một bộ chứng từ thực hành thực tế của doanh nghiệp có các nghiệp vụ kế toán phát sinh: thu, chi, ngân hàng; nguyên liệu, công cụ dụng cụ; tài sản cố định; chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; doanh thu; xác định kết quả kinh doanh, nguồn vốn; vay ngắn, dài hạn …- Được hướng dẫn sử dụng và thực hành kế toán trên phần mềm kế toán để thực hành và nhập dữ liệu các nghiệp vụ kế toán phát sinh: lập phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ khác; in các sổ chi tiết, sổ tổng hợp theo các hình thức kế toán: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ. (có hướng dẫn ghi sổ tay trước khi thực hành trên máy).- Lập báo cáo tài chính theo đúng các chuẩn mực gồm: Bảng cân đối Tài khoản, Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.- Thực hành kết nối phần mềm kế toán Misa với phần mềm khai báo thuế HTKK của cơ quan thuế. 

* Thời gian học: 2 tháng  -  *Học phí trọn khóa: 3.000.000 đồng.

 

X.GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Học 3 tháng 

Chứng chỉ tốt nghiệp :

Các khóa học ở trên do TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM cấp có giá trị toàn quốc, học viên sau tốt nghiệp có đủ kiến thức làm việc  .

Các khoá học do các giảng viên Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ tại TP.HCM  am hiểu thực tế giỏi nghiệp vụ tại đảm nhiệm. Học phí chưa bao gồm lệ phí chứng chỉ và tài liệu.

 

 

Đăng ký khóa học
Hotline : 0918378890
Họ tên:(*) Số ĐT:(*) Email:(*) Địa chỉ:(*) Khóa:(*) Nơi học:(*) Mã xác nhận:(*)
captcha
Hỗ trợ trực tuyến
  • Cở sở gò vấp
    (028)22609696
  • Cơ sở quận 3
    (028)22609988
Thống kê truy cập
Hôm nay
:
Tháng nay
:
Tuần nây
:
Tất cả
:
Đăng ký khóa học