Quy trình kiếm tra chất lượng

Quy trình kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng :

Chúng tôi thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng hết sức nghiêm ngặt tuân theo các định chuẩn của bộ ISO 9001-2000. Phòng kiểm tra chất lượng của chúng tôi luôn được đào tạo huấn luyện các quy trình mới nhất và những máy móc hiện đại nhất.

Quy trình kiểm tra :

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều phải trải qua khâu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt từ việc kiểm tra chất lượng đầu vào ( Incoming Quality Controll ), kiểm tra chất lượng trong khi sản xuất ( In-Process Quality Controll ), kiểm tra chất lượng thành phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm thừa, kiểm tra chất lượng khâu tìm kiếm, thẩm định và đo lường…v.v. Kiểm tra tính môi trường và tính tin tưởng của sản phẩm cũng là một trong những quy trình tiêu chuẩn của chúng tôi.

Đăng ký khóa học